Poslovno okolje

Izvedba posla še ne zagotavlja plačila, zato je že v fazi iskanja poslovnega partnerja in sklepanja pogodbe nujno razmišljati o prerazporeditvi poslovnih tveganj, zmanjšanju tveganja neplačila in pravočasni izterjavi. Čeprav podjetja pogosto vztrajajo pri tezi, da pri njihovih najboljših kupcih oziroma dolžnikih ne občutijo strahu pred neplačilom, drži dejstvo, da tveganje neplačila obstaja pri še tako zdravih podjetjih. [...]