Ekipa 2018-09-20T10:46:50+00:00

Ekipa

Dr. Aleš Berk Skok, CAIA, FRM
direktor, zavarovalni posrednik, partner

Profesor za področje financ na Ekonomski fakulteti UL in ustanovitelj ter direktor družbe A.L.P.H.A. FINANCE d.o.o., ki se prvenstveno ukvarja s prestrukturiranjem podjetij. Aleš je v zadnjih skoraj dvajsetih letih pridobil bogate izkušnje s področja obvladovanja obratnega kapitala in zagotavljanja optimalnih virov financiranja družb različnih dejavnosti. Na podlagi teh izkušenj je leta 2013 je (so)ustanovil družbo ALPHA CREDO, kjer že od začetka deluje kot direktor, od sredine leta 2014 pa tudi kot zavarovalni posrednik.

Je član domačih in tujih strokovnih in akademskih združenj (EFMA, EFA, GARP, CAIA, ZPFS). Aleš ima tudi bogate praktične izkušnje iz svetovalnega, vodstvenega in nadzorniškega dela v nefinančnih in finančnih institucijah, ter sodelovanja pri strukturiranju strateških zakonskih rešitev (strategija trga kapitala, pokojninska zakonodaja drugega in tretjega stebra, zakonodaja o investicijskih skladih, idr.). Je član Komisije za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij Ekonomske fakultete, izvedenec Računskega sodišča RS, član Vodstvenega odbora evropskega združenja poslovnih finančnikov EACT in član nadzornega sveta SID banke.

ales@alpha-credo.si
+386 (41) 85 85 35

It’s impossible that that the improbable will never happen.

– Emil Gumbel-

 

Janez Jelovšek, Bsc.el.
zavarovalni posrednik, partner

Diplomirani inženir elektrotehnike, ki že vrsto let dela v finančni industriji. Od leta 2000 aktivno sodeluje na različnih upravljavskih in izvršnih pozicijah v Sloveniji in na Hrvaškem. Svojo vsestranskost in izkušnje v strateškem in korporativnem upravljanju nadgrajuje kot član nadzornih svetov različnih sektorjih.

Leta 2000 je postal direktor poslovno-svetovalne družbe Krog International iz Ljubljane. Poklicno kariero je leta 2003 nadaljeval v skupini Medvešek Pušnik kot soustanovitelj in kasneje tudi kot član uprave MedvešekPušnik DZU d.d. Med leti 2007 in 2011 je v skupini ALTA vodil svetovalno družbo ALTA svetovanje. V letih od 2009 do 2011 je zasedal mesto predsednika uprave v družbi za upravljanje vzajemnih skladov MP Invest d.d. v Zagrebu. Je član nadzornega sveta in predsednik naložbene komisije v družbi KDD – Centralna Klirinško Depotna Družba d.d. ter član nadzornega sveta in predsednik revizijske komisije v Hranilnici LON d.d. V družbi ALPHA CREDO deluje kot (so)ustanovitelj in zavarovalni posrednik že od samega začetka družbe.

janez@alpha-credo.si
+386 (41) 33 41 37

If you don’t invest in risk management, it doesn’t matter what business you are in,  it’s a risky business.

-Gary Cohn-

Leon Zalar, univ. dipl. iur.

Pravnik, ki deluje na področju zavarovanja terjatev že vso svojo poklicno kariero.

Od leta 2000 je izkušnje nabiral v okviru Skupine Coface. V letu 2004 je bil povabljen v ekipo, ki je pod okriljem takratne Slovenske izvozne družbe vzpostavila agencijo Pro Kolekt, specializirano za izterjave in ocenjevanje kreditne sposobnosti podjetij, z mrežo hčerinskih družb po jugovzhodni Evropi. Pri vodenju družbe je vrsto let sodeloval kot namestnik direktorja, od leta 2012 do 2016 pa je nastopal v vlogi direktorja. Na vseh svojih delovnih mestih je pomembno prispeval tudi k razvoju informacijske podpore.

Ekipi Alpha Credo se je pridružil v letu 2016, v letu 2017 pa je opravil tudi izpit za zavarovalnega posrednika.

leon@alpha-credo.si
+386 (41) 28 19 54

Žiga Tobijas, Diplomirani ekonomist (UN)

Diplomirani ekonomist (UN) in študent magistrskega študijskega programa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer Bančni in finančni management. Svojo strokovno pot je pričel kot davčni svetovalec na področju transfernih cen v družbi Cautela Pros, kjer je z delom spoznal način poslovanja tako v majhnih kot tudi v večjih domačih in mednarodnih družbah oziroma skupinah.

Ekipi Alpha Credo se je pridružil v letu 2018.

ziga@alpha-credo.si
+386 (40) 508 642
< KDO SMO
VIZIJA >