Izvedba posla še ne zagotavlja plačila, zato je že v fazi iskanja poslovnega partnerja in sklepanja pogodbe nujno razmišljati o prerazporeditvi poslovnih tveganj, zmanjšanju tveganja neplačila in pravočasni izterjavi. Čeprav podjetja pogosto vztrajajo pri tezi, da pri njihovih najboljših kupcih oziroma dolžnikih ne občutijo strahu pred neplačilom, drži dejstvo, da tveganje neplačila obstaja pri še tako zdravih podjetjih. Tudi »dobri« kupci lahko postanejo »slabi« oziroma gredo v stečaj. Na trgu namreč obstajajo določeni faktorji, na katere nimajo nobenega vpliva. Lahko jih prizadenejo razne nepričakovane okoliščine ali pa njihovi kupci ne poravnavajo svojih dolgov. Podatki kažejo, da je na nekaterih trgih velik del stečajev podjetij posledica insolventnosti njihovih najpomembnejših kupcev (domino efekt).

V poslovni praksi zavarovalnic je moč najti podjetnike, ki so ostali z dolgimi nosovi, čeprav so svoje stranke (ugledna podjetja) poznali že vrsto let in so z njimi do nesrečnega trenutka tudi zelo uspešno poslovali. Osebna poznanstva so morda dobra pri sami prodaji, ne pomagajo pa prav dosti, kadar podjetja niso finančno zdrava in sposobna plačati svojih dolgov.

Poslovno okolje postavlja obvladovanje kreditnega tveganja med glavne prioritete poslovanja. Statistika o obsegu neplačil v Sloveniji je sledeča (vir: AJPES):

  • Dnevna vrednost neplačil je v Sloveniji samo pri pravnih osebah narasla s 100 milijonov EUR povprečne dnevne vrednosti v letu 2008, na več kot 550 milijonov ob koncu leta 2014. V letu 2013 pa so neplačila skoraj že dosegla 800 milijonov EUR, v tretjem kvartalu 2015 pa se giblje na ravni okoli 415 miljonov EUR.  (vir: AJPES).
  • V verigo neplačil pa je bilo ujetih 3 tisoč pravnih oseb v letu 2008, konec leta 2014 pa dvakrat toliko – okrog 6 tisoč. V letu 2013 je bilo tovrstnih pravnih oseb že okoli 7.500. Število se je zmanjšalo tudi zaradi prenehanj poslovanja.

Brez učinkovitih rešitev kreditnih zavarovanj je lahko v takšnem okolju uspešno le izjemno malo število podjetij.

 

Kreditna zavarovanja učinkovito rešujejo navedeno problematiko, saj je glavna funkcija zavarovanja terjatev, da ščiti prodajalca pred tveganjem neplačila kupcev, ki jim prodaja na odprt račun brez drugih instrumentov zavarovanja plačil. Kreditno zavarovanje pomeni prenos tveganja neplačila kupcev, saj fakture kupcev, ki so se znašli v finančnih težavah poplača kreditna zavarovalnica. Kreditno zavarovanje samodejno uvede disciplino pri tekočem ukrepanju (ne samo da povzroči nadomestilo pri neplačilu kupca, povzroči tudi manj škod in poveča pogajalsko moč podjetja).