Vizija

Na temelju bogatog znanja i iskustva na području upravljanja kreditnih rizika i optimizacije obrtnog kapitala vjerujemo, da ćemo postati jedan od vodečih posrednika u osiguranju u EU za osiguranje potraživanja i cjenjen snabdjevač cjelostnih rješenja upravljanja obrtnog kapitala.

< TIM
MISIJA >

Saznajte više o nama

TIM